Personregister ( - A)

, (ett barn) (-1697) Ansedel
, Carl (1674-) Ansedel Ansedel
, Elsa (1672-) Ansedel Ansedel
, Håkan (1678-) Ansedel Ansedel
, Johan (1685-) Ansedel Ansedel
, Per (1687-1689) Ansedel Ansedel
, Bengt (1746-) Ansedel Ansedel
, Anders () Ansedel Tavla 1
, Anders () Ansedel Tavla 1
, Beata Undenia () Ansedel Ansedel Tavla 1
, Elin () Ansedel Ansedel Tavla 1
, Gunne () Ansedel Tavla 1
, Hans () Ansedel Ansedel Tavla 1
, Hans (-1603) Ansedel Tavla 1
, Ingeborg (-(...)) Ansedel Ansedel Tavla 1
, Ingrid (-1671?) Ansedel
, Jonas () Ansedel Ansedel Tavla 1
, Kerstin () Ansedel Ansedel Tavla 1
, Kristina () Ansedel Ansedel Tavla 1
, Marit (-(...)) Ansedel
, Pichon () Ansedel Tavla 1
A(ndersdotter), Gundla () Ansedel Ansedel Tavla 1
Ambjörnsdotter, Brita (1697-1756) Ansedel
Ambjörnsdotter, Karin () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Anna (1726-1790) Ansedel
Andersdotter, Anna (1741-) Ansedel
Andersdotter, Anna (1742-1745) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Anna (1746-1824) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Anna (1811-1813) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Anna (1815-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Anna Greta (1769-1843) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Anna Katarina (1790-1790) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Anna Maria (1789-1811) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Annicka (1800-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Annika (1750-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Brita () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Brita (1682-) Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Brita (1709-1767) Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Brita (1756-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Brita (1807-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Brita Stina (1825-) Ansedel
Andersdotter, Carin (1692-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Christin (1715-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Elin (1753-) Ansedel
Andersdotter, Elin (1759-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Elisabeth "Lisa" (1794-1862) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Elisabeth (1704-1707) Ansedel
Andersdotter, Elisabeth (1714-) Ansedel
Andersdotter, Ella () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Ingeborg (1706-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Ingeborg (-1770) Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Ingerd Ingrid () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Ingrid (1706-1772) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Ingrid (1718-) Ansedel
Andersdotter, Karin (1714-) Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Karin (1750-) Ansedel
Andersdotter, Katarina (1741-1792) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Katarina (1752-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Katarina (1753-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Katarina (1797-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Kerstin (1736-1815) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Kerstin (1739-1761) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Kerstin (1755-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Kerstin (1758-1813) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Kerstin (1803-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Kierstin (-1689) Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Kierstin (1719-) Ansedel
Andersdotter, Kirstin () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Lischen (1735-1747) Ansedel
Andersdotter, Maja () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Maja (1791-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Maja (1801-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Maja Stina (1745-1795) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Maja Stina (1800-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Margareta (1732-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Maria () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Maria "Maja" (1751-1829) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Maria (1696-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Maria (1706-) Ansedel
Andersdotter, Maria (1731-) Ansedel
Andersdotter, Maria (1744-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Maria (1749-) Ansedel
Andersdotter, Maria (1749-1834) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Maria Katarina (1794-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Mathilda (1844-1844) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Mathilda Vilhelmina (1847-1911) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Sara () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersdotter, Sara (1701-) Ansedel
Andersdotter, Sara (1711-) Ansedel
Andersdotter, Sara (1744-1745) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Sara Lena (1766-) Ansedel Ansedel
Andersson, Anders () Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Anders () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Anders (1690-1691) Ansedel Ansedel
Andersson, Anders (1693-) Ansedel Ansedel
Andersson, Anders (1700-) Ansedel
Andersson, Anders (1700-1762) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Anders (1705-1777) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Anders (1739-) Ansedel Ansedel
Andersson, Anders (1740-1741) Ansedel Ansedel
Andersson, Anders (1741-) Ansedel Ansedel
Andersson, Anders (1743-) Ansedel
Andersson, Anders (1747-1819) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Anders (1771-) Ansedel Ansedel
Andersson, Anders (1784-) Ansedel
Andersson, Anders (1792-1798) Ansedel Ansedel
Andersson, Andreas (1748-) Ansedel Ansedel
Andersson, Andreas (1782-1782) Ansedel Ansedel
Andersson, Andreas (1786-) Ansedel Ansedel
Andersson, Andreas (1805-1805) Ansedel Ansedel
Andersson, Bengt () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Bengt (1750-1750) Ansedel Ansedel
Andersson, Bengt (1761-) Ansedel Ansedel
Andersson, Bryngel (1794-1858) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Carl (1707-) Ansedel
Andersson, Carl (1748-) Ansedel Ansedel
Andersson, Carl (1797-1797) Ansedel Ansedel
Andersson, Carl Fredrik () Ansedel
Andersson, Carl Johan (1747-) Ansedel Ansedel
Andersson, Carl Ludvig (1849-) Ansedel Ansedel
Andersson, Elias (1806-1806) Ansedel Ansedel
Andersson, Eric (1793-1793) Ansedel Ansedel
Andersson, Erik (1696-1697) Ansedel Ansedel
Andersson, Erik (1698-) Ansedel Ansedel
Andersson, Erik (1720-1771) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Erik (1748-) Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Gissle (1622-1702) Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Jacob (1721-) Ansedel Ansedel
Andersson, Jacob (1756-) Ansedel Ansedel
Andersson, Jacob (1799-1802) Ansedel Ansedel
Andersson, Jan () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Johan () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Johan (Jan) (1795-1847) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Johan (1703-) Ansedel
Andersson, Johan (1743-1796) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Johan Alfred (1845-) Ansedel Ansedel
Andersson, Johannes (1783-) Ansedel Ansedel
Andersson, Jöns () Ansedel Tavla 1
Andersson, Lars () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Lars (1718-) Ansedel Ansedel
Andersson, Lars (1754-1830) Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Lars (1756-) Ansedel
Andersson, Måns (1785-1788) Ansedel Ansedel
Andersson, Nils (1744-) Ansedel
Andersson, Olof (1709-1770) Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Olof (1724-) Ansedel Ansedel
Andersson, Oluf (1746-) Ansedel Ansedel
Andersson, Pehr (1703-1775) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Pehr (1750-) Ansedel Ansedel
Andersson, Per () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Per () Ansedel Ansedel Tavla 1
Andersson, Per (1704-) Ansedel
Andersson, Peter (1734-) Ansedel Ansedel
Andersson, Petter (1746-) Ansedel
Andersson, Sven (1756-1794) Ansedel Ansedel
Andersson, Sven (1791-) Ansedel Ansedel
Andersson, Zachris (1751-) Ansedel Ansedel
Antonsson, Erik () Ansedel Ansedel Tavla 1
Arnelius, N. () Ansedel
Arvidsdotter, Agnes (1505?-) Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Arvidsdotter, Elin () Ansedel Ansedel Tavla 1
Aschania, Anna () Ansedel Ansedel
Aschania, Beata () Ansedel Ansedel
Aschania, Brita (1694-1732) Ansedel Ansedel
Aschania, Hedvig Catharina (1720-1778) Ansedel
Aschania, Helena () Ansedel Ansedel
Aschania, Ingrid (1683-1763) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Aschania, Maria (1677-1760) Ansedel Ansedel
Aschanius, Carl Gustaf (1698-) Ansedel Ansedel
Aschanius, Daniel (1696-) Ansedel Ansedel
Aschanius, Johan (1646-1707) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 1
Aschanius, Jöns (1690-1743) Ansedel Ansedel
Aschanius, Nils (1687-1731) Ansedel Ansedel
Aschanius, Olaus (1689-1689) Ansedel Ansedel
Aschanius, Per (1680-1732) Ansedel Ansedel
Asmundsdotter, Marit (1652-1712) Ansedel Ansedel Tavla 1

- A B - D E - H I - J K - M N - O P - S T - W

Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-03-24