Statuter för DM i agility

2007-02-13 – 2011-12-31

DM är öppet för ekipage inom alla brukshundklubbar, kennelklubbar samt hundungdom i Västmanlands distrikt.

DM arrangeras i ett agilitylopp och ett hopplopp, öppenklass (svårighetsgrad klass 2). Dessa lopp räknas ihop, både fel och tid, för att kora en distriktsmästare i varje storlek. Vid diskning får du 50 fel men kan för att få tiden registrerad ta om det hinder du diskade dig på (på rätt sätt) samt fullfölja loppet. Vid diskning slutar domaren att döma men du ska ta alla hinder på ett korrekt sätt, om du te x väljer att strunta i gungan eller lyfta släpet på säcken får du automatiskt maxtid (referenstiden x 2). Om du väljer att inte fullfölja loppet får du automatiskt maxtid för klassen.

Även DM för lag ska koras i varje storlek, detta ska vara klubblag bestående av 3-4 ekipage från samma klubb, där de tre bästa resultaten räknas. Det kommer INTE att köras någon lagklass utan lagets resultat räknas på de individuella loppen. Det koras mästare i både agilitylag och hopplag i varje storlek. SBK distrikt Västmanland står för vandringspriset för agilitylagen (3 st bucklor) och SKK distrikt Västmanland står för vandringspriset för hopplagen (3 st bucklor).

Med vandringspriset för lag medföljer en liten ”bok” där man sätter in ett kort på laget och skriver lite om de ekipage som var med i det årets vinnande lag. Detta istället för gravyr på bucklan . Vandringspriset får behållas av den klubb som vunnit den i tre på varandra följande år.

Det delas inte ut några vandringspris till de individuella mästarna utan arrangerande klubb ansvarar för inköp av prisbucklor till pristagarna 1,2 och 3 i varje storlek. Inga priser utöver detta behövs. Alla bucklor delas ut på tävlingsdagen och lagbucklorna ska medföras dit av regerande mästarklubb.

Arrangörsordning är:

2006 Västerås BK

2007 Västerås KK

2008 Köpings HU

2009 Fagersta KK

2010 Sala BK


När det tillkommer klubbar som kan arrangera DM läggs dessa in sist i ordningen och schemat är sedan rullande. Senast i Januari ska arrangerande klubb bestämt vilket datum som DM ska vara och det ska omedelbart ut till alla klubbar i distriktet (kennelklubbar, brukshundklubbar och hundungdom).

DM ska arrangeras utomhus.

Domare behöver ej vara auktoriserad även om det självklart är att föredra, men domaren ska vara någon som själv tävlat mycket och dömt ett flertal inofficiella tävlingar.

Anmälningsavgiften är 80 kr för individuell start (två lopp) samt 120 kr för lag. Dessa avgifter är bestämda att gälla tom 2011-12-31.

Löptikar är tillåtna, men ska starta sist i klassen samt på matta (finns bordet med ska matta läggas även där.) Det ska finnas speciellt utmärkt rastplats för löptikar. Finns det framhoppningshinder för de andra hundarna så ska det även kunna tillhandahållas till löptik.
Föraren ska hålla löptik borta från tävlingsplatsen så mycket som möjligt.