År 2019

Befattn.

Namn

Postadress

E-mail

Telefon

Ordf

J-O Stenberg

Köping

jost207@koping.net

076-2432903

Kassör

Per Skogh

Arboga

wods@spray.se

070-3428810

Sekr.

K-E Nilsson

Kungsör

kenys@home.se

073-9032900

 

 

 

 

 


Klubbens adress: c/o Stenberg, Västeråsvägen15F, 731 41 KÖPING

Klubbens plusgiro: 56 33 83-9  Jordfräsarna

 MEDLEMSKAP. Vill du bli medlem? Kontakta Ordf. eller besök oss på fältet!


Avgifter 2019

   
Senior, familjemedlemskap: 820kr ( SMFF 420kr, lokal avgift 400kr )
Junior: 250kr ( SMFF 100kr, lokal avgift 150kr )
Gästmedlemskap Senior:
250kr ( Gäller endast medlem med huvudanslutning i annan förbundsansluten klubb )
Gästmedlemskap Junior:
100kr ( Gäller endast medlem med huvudanslutning i annan förbundsansluten klubb )
 

Du måste vara medlem antingen i SMFF eller i RCFF för att få flyga i Köping.
Till RCFF ombesörjer du själv registreringen. vi kan inte göra det.

   
   
   

Mfk Jordfräsarna
KONTAKTPERSONER 2018

       Ordförande: Jan Olof Stenberg, tel 076-2432903, e-post: jost207@koping.net
Sekreterare: Karl Erik Nilsson, tel 073-9032900, e-post: kenys@home.se
Kassör: Per Skogh, tel 070-3428810, e-post: wods@spray.se            
                Flyginstruktör:
 K-E Nilsson                        
                                         Klubbmodellansvarig:   Jan Olof Stenberg (segel ), Keny (motor)
Fältansvarig: Stefan Jansson tel 070-5699641 och Jan Olof Stenberg 076-2432903
Maskinansvarig:            Jan Olof Stenberg 
Webbansvarig:           Karl Erik Nilsson
Klubbens hemsida: http://home.koping.net/jordfrasarna/index.htm
Klubbens hemsida på Klubben Online: http://www.idrottonline.se/koping/mfkjordfrasarna-flygsport
Klubbens medlemsnummer i SMFF: U278.
Klubbens medlemsnummer i Flygsportförbundet: 33460-047
Organistionsnr: 802456-7482


startsidan