GPS-kordinater
 Lat: 59° 31' 35"N      Long: 15° 57' 55"E

Köpings modellflygklubb som återbildades 1986 efter en glans-era på 70-talet har ca 20 medlemmar.
Vårat fält ligger vid
Köpings flygklubb, så det är mycket lätt att hitta dit.
(Precis norr om staden - vägen mot Fagersta.). Man ser fältet från vägen. Har ni vägarna förbi så gör ett besök.Vi kan skryta med att ha helt öppna ytor att flyga över. (få förunnat)
Om du har RC-cert så är det OK att flyga där utan ansvarig medhjälpare, men det är ju alltid en fördel att vara flera - man har roligare och man håller koll på omgivningen åt varandra.
Vårat flygområde är söder om modellfältet. Över depåer, byggnader, bilparkering, allmän väg och fullstora banan flyger vi naturligtvis inte. Vill du fråga om något så kontakta någon i styrelsen.

Modellflyget håller till vid Köpings flygfält, parallellt med stora klubbens bana. Detta innebär att man är extra observant på ev. fullskalatrafik.
Flygområde är mot sydost, dvs mot Västeråsvägen (diagonalstreckat). Flygning över stora banan inte tillåtet, ej heller nord-nordost om den.
Håller man sig till dessa regler så är det inga problem. Glöm inte använda fq-klypa som finns i grå skåpet vid anslagstavlan om du kör på 35 Mhz-bandet.
Lika viktigt är; glöm inte hänga tillbaka klypan när du är klar.

Om du inte är klubbmedlem så vill vi att du har en försäkring i SMFF eller en med liknande omfattning för täckning mot 3:e part.
Flyg inte ensam om du inte är en van modellflygare med flera års erfarenhet.

Att observera: Onsdagskvällar hålls aktiviteter i stora klubben, antingen i luften eller på marken. Om aktiviteten är hög - undvik att flyga då!

 

för övrigt är du välkommen till Jordfräsarnas fält!

 

Tillbaka till startsidan