Köping Arboga Tekniska Förening
 
40 talet 50 talet 60 talet 70 talet 80 talet 90 talet 00 talet 10 talet 20 talet
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER VALBEREDARE REVISORER Idébanken Aktivitet

HISTORIK

Föreningen har genomfört ett stort antal föredrag och studiebesök under åren. Här följer ett kort sammandrag för respektive år, för att visa bredden på verksamheten och övrig utveckling under perioden. Alla besök har genomförts med initierade guider/föredragshållare.
Så här i efterhand kan konstateras att valda ämnen varit mycket aktuella och i många fall långt före sin tid!
Vi fortsätter på den utstakade vägen.

Starten

K-ATF har nu avslutat sitt 70:e verksamhetsår.

Det var den 28 november 1944 som ett hundratal tekniskt intresserade personer hade samlats på Köpings Stadshotell. Disponent Erik W Forsling från Kolsva valdes till interimsstyrelsens ordförande. Styrelsen bestod av 8 personer tre disponenter, en direktör, två överingenjörer, en flygdirektör och en stadsarkitekt. Det fanns naturligtvis inte en enda kvinna med i starten av denna anrika förening. Forsling betonade att Köping och Arboga kommer att utvecklas till storstäder med teknisk profil. Det hade flyttat in många tekniker och ingenjörer till området. Nu gällde det att ta tillvara inte bara det tekniska kunnandet utan också att skapa trivsel. Medlemskap i föreningen ansöktes av 128 personer och årsavgiften fastställdes till 5 kronor.

Disponent H Håkansson höll ett föredrag om Salpeterverken i Köping. Källarmästare Lund på Stadshotellet serverade småvarmt. Det kostade 3 kronor per person förutom dryck och serveringsavgift.

I februari 1945 startade den ordinarie styrelsen sitt arbete och föreningens ändamål fastställdes i första paragrafen för föreningen: - att genom föredrag och diskussioner underhålla och utveckla intresset för tekniska frågor, samt att genom studiebesök erbjuda medlemmarna en del av utvecklingen inom tekniska, vetenskapliga och industriella områden.

 

Föreningens symbol

Föreningsmärket fastställdes 1949.  

Väldokumenterat

Dokumentation finns bevarad av alla studiebesök som föreningen gjort genom tiderna på föreningens hemsida. Årligen har det genomförts 3-4 föredrag eller studiebesök. Alla finns beskrivna på hemsidan.

Kris i föreningen

Allt pågick till 1970 då föreningen inte hade några möten under året. Aktiva styrelsemedlemmar hade flyttat från orten och valberedningen kunde inte få fram något namn till en ny styrelse. Föreningen har anledning att tacka Christer Nilsson i Arboga som lade ner ett stort arbete för att rädda föreningen. Han lyckades och så genomfördes 3-4 föredrag och studiebesök årligen igen och 1974 fanns det 384 medlemmar i föreningen. Årsavgiften hade nu ökat till 12 kronor.

Tillbakablick från dagens styrelse

Det finns flera i nuvarande styrelse som varit med länge. Varför har de varit aktiva så länge? De anser att det är roligt att få studera produktion i tillverkningsprocesser. Det blir allt svårare att få komma och se den typen av tillverkning och antalet producenter i närområdet minskar. Som privatperson är det svårt at få göra detta, men föreningen har kommit in på platser som inte är tillåtna annars.

Vilka studiebesök har varit mest minnesvärda? Musköbasen i Stockholmsskärgård var mycket intressant. Kul att ha sett hur Ramnäs bruk producerar så jättestora produkter. Medicinsk teknik på Universitetssjukhuset i Örebro var mycket spännande och ett exempel på ny teknik.

Efter 70 år genomförs fortfarande 3-4 föredrag och studiebesök årligen.

K-ATF är ”still going strong”!