Anteckningar från medlemsmöte 07-10-30, Köping-Kolsva OK

 

Henrik Holmberg hälsade välkommen och berättade att medlemmarna kallats till möte för att bl a diskutera hur vi tillsammans kan förbättra klubbens ekonomi.

Klubben har under året haft ganska höga kostnader, medan det har varit dåligt med inkomster. Vi har t ex  utgifter för ny karta och vi har investerat i uppdatering av OCAD.

 

Flera förslag kom upp på mötet:

-         Motionsbingo. Macke pratar med IKW om ev. samarbete.

-         Motionslopp i någon form.

-         Aktiva över 25 år betalar del av antalet tävlingar man deltar i.

-         Deltagare på läger/läger betalar högre egenavgift.

-         Skogsplantering.

-         Försäljning av lotter, schampo, underkläder…..

-         Arrangera större tävlingar: Skol-SM, U-SM, Veteran-SM…..

-         Sköta garderob vid t ex ungdomsevenemang.

-         Höjd medlemsavgift.

-         Söka olika bidrag t ex genom banken, ”Idrottslyftet” m m.

-         Medlem betalar startavgifter i december. (Julserien, Arboga)

 

Det är viktigt att all verksamhet planeras i god tid och att kostnaderna är klara före läger, tävling e dyl.

Närvaron måste redovisas ordentligt.

 

Styrelsen diskuterar förslagen på möte i november. Har ni fler förslag och idéer, hör av er till styrelsen.

 

Pågående försäljning av lotter går bra och fler kommer att beställas.

 

Övrigt:

-         Önskemål om nya träningsoveraller finns. Styrelsen tar upp frågan.

-         Den hyresgäst vi haft i KOLF-stugan har sagt upp avtalet. Ett rum finns alltså att hyra för intresserade.

-         Pernilla påminde om gympan som sätter igång v. 45. Onsdagar i Nibble kl. 19.30 och söndagar i Nyckelbergshallen kl. 17.00. Alla är välkomna att vara med.

-         Årsavslutning i Volvogården lördag 17 november kl. 14.30 och årsfesten på kvällen med start kl. 19.00. Se hemsidan.

 

Henrik tackade för visat intresse och för de förslag som kommit upp.

 

                                                                      Vid pennan, Karin Profors