STÄDLISTA FÖR KOLFSTUGAN 2006.

 

Vår flitigt uthyrda och använda klubbstuga måste förstås ses till även i år.

Stugan lämnas städad till nästa på listan. Under sommarperioden ingår dessutom gräs-klippning när så erfordras. Allt förbrukningsmtrl och bensin till gräsklipparen ombesörjer

stugvärden Pelle A tel 51369. Alla på listan som önskar får egen nyckel av Pelle.

Om städveckorna inte passar, byt med någon annan. Tips är att skriva in sina veckor i almanackan direkt.

 

2-3                        Börje Arthursson                           50333

 

4-5                        Göthe Olsson                                  50304

 

6-7                        N-G Svensson                                17389

 

8-9                        Stig Karlsson                                  51602

 

10-11                    Hans-Erik Hansson                        81010

 

12-13                    Henry Jakobsson                           50387

 

14-15                    S-E Kåberg                                      16334

 

16-17                    Ulf Öberg                                         51451

 

18-19                    Tomas Lagesson                            50686

 

20-21                    Torbjörn Ericsson                          51621

 

22-23                    Anders Waldemarsson                 51887

 

24-25                    Ola Carlsson                                   51920

 

26-27                    Mats Landqvist                              21508

 

28-29                    Christer Johansson                        14901

 

30-31                    Rolf Gustafsson                             19799

 

32-33                    Owe Eek                                           81160

 

34-35                    Per-Arne Hedlund                          16811

 

36-37                    Johan Eriksson                               23650

 

38-39                    Stig Törnkvist                                 19275

 

40-41                    Bo Ericsson                                     28703

 

42-43                    Kennet Larsson                              17810

 

44-45                    Mats Birkestål                                10415

 

46-47                    Jan Englöf                                       13351

 

48-49                    Stefan Hedlund                              21752

 

50-51                    Karin Profors                                  12929

 

52-1/07                Frank Larsson                                 81063