STÄDLISTA FÖR KOLFSTUGAN 2007.

Vår flitigt uthyrda och använda klubbstuga måste förstås ses till även i år.

Stugan lämnas städad till nästa på listan. Under sommarperioden ingår dessutom gräs-klippning när så erfordras. Allt förbrukningsmtrl och bensin till gräsklipparen ombesörjer Pelle A tel 51369. Alla på listan som önskar får egen nyckel av Pelle.

Om städveckorna inte passar, byt med någon annan.
Tips är att skriva in sina veckor i almanackan direkt, det är några som ständigt missar sina städveckor.

Kontakta Pelle A när ert pass börjar för koll av ev. uthyrning under passet.

 

2-3                        Börje Arthursson                              50333

 

4-5                        Göthe Olsson                                    50304

 

6-7                        N-G Svensson                                   17389

 

8-9                        Stig Karlsson                                     51602

 

10-11                    Hans-Erik Hansson                           81010

 

12-13                    Henrik Holmberg                              55050

 

14-15                    S-E Kåberg                                        16334

 

16-17                    Ulf Öberg                                          51451

 

18-19                    Tomas Lagesson                               50686

 

20-21                    Torbjörn Ericsson                             51621

 

22-23                    Anders Waldemarsson                      51887

 

24-25                    Ola Carlsson                                     51920

 

26-27                    Rolf Gustafsson                                19799

 

28-29                    Christer Johansson                           14901

 

30-31                    Mats Landqvist                                21508

 

32-33                    Owe Eek                                           81160

 

34-35                    Per-Arne Hedlund                             16811                                               

 

36-37                    Johan Eriksson                                  23650

 

38-39                    Stig Törnkvist                                   19275

 

40-41                    Bo Ericsson                                       28703

 

42-43                    Kennet Larsson                                 17810

 

44-45                    Mats Birkestål                                  10415

 

46-47                    Jan Englöf                                         13351

 

48-49                    Stefan Hedlund                                 21752

 

50-51                    Karin Profors                                    12929

 

52-1/08                 Frank Larsson                                   81063