opd 203 x 155 cm
                

                                             
                                                                                                                opd 185 x 135 cm

                                              
                                                                                                         "Omtag" opd 150 x 110 cm

  
                                                                                                             "Igen" opd  175 x 205 cm

                                  
                                                                                                                     "Position"                                      
                                                                                                                    "500 V"
 
    
                                                                                                   "Rot" opd 210 x 260 cm

                                                           
                                                                                                             "Isär" opd 94 x 106 cm
                                                                        
                                                                                                         "Flöde" opd 68 x 62 cm
                     
                                                                           
                                                                                                             "Tema" opd 70 x 60 cm
                                                     
 
    
                     
                                                                                                            opd 150 x 215 cm

                   
                                                                                        
                  


         


                                     
                                                                                                "Möte" opd 154 x 144 cm
             

                                                                                                                         
                                                                                                        "Utpost" opd 154 x 115 cm

                 
                                                                                                             opd 200 x 200 cm


        
                                                                                                      "Utsprungen" opd 210 x 250 cm


                                             
    
                       


   

      
                                                                                                       
      
                                
                                                                                                                      

                                                                                              
                                                                                                         © Ove Hjälmgården
                                       


                                        


                 

Namnlös 1