AktuelltGuttsta Källa på TV8 och i E24s webbTV. Klicka här

Källan är klassad enligt EU och livsmedelsverket som naturligt mineralvatten.

Kontakta oss

Guttsta Källa AB
Malmavägen 17
730 30 Kolsva

Telefon: 0221-702 00
Fax: 0221-702 05
E-mail: info@guttstakalla.com

Kvalitet

Guttsta källa är en av de få källor i landet som är godkända av Livsmedelsverket för tappning av naturligt mineralvatten.

Ett naturligt mineralvatten är en förbehållen beteckning vilket innebär att man måste följa speciella regler för att få sälja vattnet. Dessa regler handlar om råvattnet, beredningen, slutproduktens kvalitet, märkning m.m. Vid täta kontinuerliga provtagningar har det visat sig att vattnet från Guttsta källa har god stabilitet och håller mycket hög kvalitet.