AktuelltGuttsta Källa på TV8 och i E24s webbTV. Klicka här

Källan är klassad enligt EU och livsmedelsverket som naturligt mineralvatten.

Kontakta oss

Guttsta Källa AB
Malmavägen 17
730 30 Kolsva

Telefon: 0221-702 00
Fax: 0221-702 05
E-mail: info@guttstakalla.com

Om Guttsta Källa

Guttsta är beläget i den lummiga Hedströmsdalen, ca en mil norr om Köping.

Själva ortnamnet Guttsta har troligtvis uppkommit genom att en gode, d.v.s. en präst inom asatron, bodde på området under förkristen tid. En gode förättade t.ex. blot och var var ledare vid dåtidens kollektiva kultfester.

Guttsta källa var under denna period (d.v.s under 900-1100-talet) en offerkälla vars vatten ansågs ha läkekraft om det dracks eller sköljdes över sjuka människor.

Guttsta ligger längs en gammal färdeled - Romboleden, vilken sträcker sig från det flacka slättlandet vid Köping upp mot Bergslagens skogar, via Dalarna och in i Norge.

Under medeltiden användes både Guttsta källa och vandringsleden flitigt av de bergsmän som arbetade vid de vattendrivna hammarsmedjorna i Hedströmsdalen. Leden och källan nyttjades även frekvent av de pilgrimmer som vandrade till och från den helige Sankt Olofs grav i Nidaros (Trondheim).

Som företag har Guttsta Källa anor sedan 1895. Den nuvarande företagsformen, Guttsta Källa AB grundades dock sommaren 2001. Företagets personal och ledning har en gedigen erfarenhet av bryggeri- och livsmedelsnäring och Guttsta Källa AB är en av sju bryggerier i Sverige som har godkänts av Livsmedelsverket för tappning av naturligt mineralvatten.

Ledningen består av:
Hans Lageson, VD
Sven-Olof Karlsson, Controller
Torbjörn Gunnarsson, Administration
Matts Persson, Styrelseordförande