AktuelltGuttsta Källa på TV8 och i E24s webbTV. Klicka här

Källan är klassad enligt EU och livsmedelsverket som naturligt mineralvatten.

Kontakta oss

Guttsta Källa AB
Malmavägen 17
730 30 Kolsva

Telefon: 0221-702 00
Fax: 0221-702 05
E-mail: info@guttstakalla.com

Hur företaget kom till

Det hela började med att Lars Andersson år 1894 tillverkade en flaska svagdricka från den egna källan i Guttsta by.

På den tiden fanns det bryggerier i så gott som varje socken men just den här svagdrickan blev slående god - det var helt enkelt något speciellt med den!

Ryktet om den goda Guttstadrickan spred sig snabbt till grannbyarna och snart hade Lars en lönsam verksamhet hemma på gården.

Lars Andersson avled 1908 men verksamheten drevs vidare av änkefrun Hilda. På den tiden var det ovanligt med kvinnliga företagare och det rådde ett bistert ekonomiskt klimat i Sverige. Trots detta fick hon verksamheten att blomstra. Med en enorm energi, beslutsamhet och sparsamhet vände hon på drygt ett år ett underskott till överskott. Hennes goda dryckesrecept var troligtvis även en orsak till framgången.

När senare generation övertog verksamheten byggdes en modern läskedrycksfabrik på bryggeriområdet.

Från en enmansverksamhet har Guttsta vuxit till ett företag som i dagsläget omsätter 20 miljoner och har mer än 10 anställda. Företaget har moderniserats och automatiserats - nya och effektiva maskiner och metoder är ett måste för att kunna tillfredställa efterfrågan. Det enda som är oförändrat är vattnet. Ännu idag används vatten från samma källa som Lars Andersson använde till sin allra första flaska svagdricka - vattnet som fortfarande smakar lika gott! Företaget drivs idag av Hans Lagesson, sonson till företagets grundare Lars Andersson.

Guttsta Bryggeri 1895-1995 (PDF)