Logotyp-Egen-6_11.pngDocka_314x102.jpg
Benjamin kontakt personal ansöka plats hos oss

Vi som arbetar på Benjamin

På lilla avd. är det två förskollärare och en barnskötare, på stora avd. är det tre förskollärare, plus två barnskötare som jobbar på båda avdelningarna. De flesta av oss har lång erfarenhet av att arbeta med barn. På förskolan finns även särskild kompetens för att se adopterade barns behov i mötet med förskolan, då förskolechefen och en barnskötare har gått utbildning i detta och även själva har adopterade barn.

Vi har en egen kokerska. Hon lagar all maten själv, vilket innebär att barnen får hemlagad mat varje dag, att maten kan ätas direkt när den är tillredd utan transporter och att de även ser hur och var maten tillagas.

Förskolechef för Benjamin är Leila Tahvanainen.


Copyright 2009 Your Company