Torsten Johansson
Bild GÅR DET ATT RETA EN NORRMAN?

Kanske går det med några goda norgehistorier men vi måste komma ihåg att
norrmännen har en hel del retsamma sverigehistorier.


Svensken : - Titta en död fågel! .
Norrmannen kikar upp i luften : - Var?

Svensken : - Förra veckan när det var strömavbrott satt jag fast i en hiss i två timmar
Norrmannen : - Det var väl ingenting. Jag stod still i en rulltrappa i fyra timmar.

Norrmannen till brevbäraren:   - Vet du vad det senaste 
- Har du några brev till mig?   norska energispartipset 
- Vad heter du då?         går ut på?
- Det står på kuvertet.     - Nej
                 - Om du får vatten över, 
                  när du till exempel 
Första dagen målade en       kokat te, kan du frysa
norrman 100 meter staket,     in det och sedan
den andra dagen målade han     återanvända det.
75 meter och den tredje
dagen målade han bara
50 meter.
- Varför målar du kortare 
 för varje dag som går,     Varför klär sig norrmännen
 undrade chefen.         fina när det blixtrar?
- Det blir längre och       De tror att någon tar kort.
 längre till färgburken! 


En norrman bad den stora     - Varför föddes Jesus inte
stjärnan om en autograf.      i Norge?
Denne tittade på en liten,    - De kunde inte hitta tre
skrynklig lapp som norr-      vise män.
mannen lämnade fram till
honom.
- Ska jag verkligen
 skriva på den här lilla     Två norrmän stod och tittade
 skrynkliga lappen?       på helmånen. 
- Ja, jag renskriver det     - Så många det måste bo
 sen när jag kommit hem.      på månen.
                 - Ja, men vad trångt det
                  måste bli när det                  
                  är halvmåne.
Två norska flygare disku-
terar möjligheten att
flyga till solen.
- Det blir nog för varmt.     Norrmannen satt på kajen
- Nej, inte alls. Vi flyger    med sin slips hängande i
 på natten.           vattnet. En dam gick förbi
                 - Vet ni om att ni har
                  slipsen i vattnet? 
Norrman till norrman:        säger hon.
- Åskade det hos dig i      - Javisst, jag metar,
 går kväll?            svarar norrmannen.
- Jag vet inte, jag        - Men ni kan väl inte 
 var hos grannen          meta med slipsen?
 hela kvällen.          - Varför inte? En del
                  använder fluga.

- Vet du varför norrmännen    Vid en skidtävling i 
 äter så litet kaviar?      Holmenkollen kom bäste
- Ja, de får inte in tungan    norrman först på femte
 i tuben.            plats. Dagen därpå kunde
                 man läsa i de norska
                 tidningarna: "Norge 
Programledaren i den norska    visade i går sin höga
TV:n "Nu kommer vi till     klass vid skidspelen
dagens tittarfråga: 'Vad är    Det krävdes fyra ut-
det som är stort, brunt och    lännigar för att slå
som springer i skogen?' Skicka  en norsk gutt."
svaret till oss och märk
kuvertet med ÄLG."
                 Två norska fängelsekunder
                 bestämde sig för att fly.
                 Eftersom deras cell låg
Två norrmän var ute och åkte   på sjunde våningen så
lastbil. De kom till en tunnel  knöt de ihop en massa
som var 3,60 meter hög. Men    lakan och rep och hängde
norrmännens lastbil var 3,70   ut genom fönstret.
meter hög. Den ene frågar:    - Klättra ner och se om
- Ser du nån polis?         det är tillräckligt långt,
- Nej               bad Ole.
- Bra, då kör vi.         Terje kravlade sig ut genom
                 fönstret och ner. Efter ett
                 tag kom han flämtande upp.
Den norske fadern frågar     - Det här går inte. Repet är
sin son hur det går för       för långt. Vi måste kapa
honom i skolan.           det flera meter.
- Riktigt bra. Jag lärde mig
 faktiskt att skriva i dag.
- Vad skrev du då?        - Har du hört om norrmannen
- Det vet jag inte. Jag har     som gjorde jätteklippet?
 inte lärt mig läsa än.     - Du menar han som köpte 1000
                  frimärken dagen innan de
                  höjde portot?
- Vad får man för svar om
 man slår 1 + 1 på en
 norsk miniräknare?       - Jag skulle vilja köpa 
- Var god vänta.          osynligt bläck, sa
                  norrmannen.
                 - Ja, det går bra. Vilken färg?_______________________________________________________________
- Hur får man en norrman att
 skratta på påskafton?
- Man berättar en rolig historia för honom 
 på julafton. 


_______________________________________________________________                 
                 
- Vet du hur man tillverkar    
 ett norskt pussel?        
- Nej.
- Jo, man delar ett A4-papper	   			 
 mitt itu.

_______________________________________________________________

Det var den kallaste vintern
i mannaminne. I soffan satt en
norsk gumma med fyra påslagna
elkaminer runt omkring sig. 
- Nog är det kallt, men tänk
på vilken elräkning vi kommer
att få, sa hennes man.	
- Oroa dig inte! Jag har fått
låna kaminerna av grannarna.
________________________________________________________________


Det var en svensk och en 		
norrman som cyklade upp för 	   	
en backe på en tandemcykel. 	   	
När de kom upp flåsade 		   	
svensken:			   	
- Vi skulle aldrig kommit upp		
 om jag inte hade tagit i så mycket. 	
Norrmannen svarade:		   		
- Och om jag inte hade bromsat 		
 så  hårt som jag gjorde skulle 
 vi ha rullat ner igen.
____________________________________________________________	
				   
- Vet du vad det står i en norsk rondell?
- Nej
- Max 10 varv 
____________________________________________________________

 	
 				
Två norrmän skulle mäta en 	                  
flaggstång. De kom inte på	               
något sätt att mäta den för	   	
den var så hög. 

Då sa den ene:	   	
- Jag vet, vi fäller den och  	 
 så mäter vi den.		   	
Den andre:
- Nu är du allt bra dum! Vi 	
 skulle ju mäta höjden inte
 längden 
______________________________________________________________
En norrman hade emigrerat till Sverige. 
Han blev ständigt mobbad för sitt ursprung 
och beslutade sig att gå på kurs och lära sig 
tala ren svenska. 

När kursen var slut ville han pröva sina kunskaper. 
Han gick in i en butik och sa på god svenska:

- Jag ska be att få två liter mjölk, ett kilo fläsk 
 och ett par apelsiner.. 

Expediten replikerade:

- Du är norrman, eller hur? 

Norrmannen kände sig ledsen av att ha blivit avslöjad
 och frågade:

- Hur kunde du veta det?

Svaret kom direkt.
- Det här är en järnhandel.	 


_______________________________________________________________			
En norrman stod och strök då 		
telefonen ringde. Utan att tänka 
sig förde han strykjärnet till örat
och svarade och brände sig svårt. 
Han var nu tvungen att söka upp
läkare. Väl på sjukhuset blev han
tillfrågad av läkaren varför han 
bränt sig på båda kinderna, varpå
han svarade: Jag var ju tvungen att
ringa sjukhuset.	
_______________________________________________________________
En norrman höll på att stoppa pengar i en 
parkeringsautomat när en landsman kom och frågade: 
- Har du vunnit nåt än? 
_______________________________________________________________
En svensk hare var precis vid den norska 
gränsen, då en norsk hare dök upp på 
flykt in i Sverige.
- Varför har du så bråttom?
- Det är älgjakt i Norge.
- Men du är ju inte en älg.
- Nej, säg det till norrmännen!
________________________________________________________________

Två norska poliser hittade en död man framför en Peugeot. 
De skulle skriva sin rapport. 
- Hur stavar man till Peugeot? frågade den ene polisen den andre. 
- Ingen aning. Vi lägger honom framför den där Volvon i stället. 

___________________________________________________________________ En norrman kom rusande till färjeläget i Oslos hamn och fick syn på färjan en bit från kajen. Han lyckades, med ett fantastiskt tigersprång hamna på färjans däck. - Det gick fint! sa han till åskådarna. - Ja men varför väntade ni inte tills färjan lagt till? _____________________________________________________________________ Härförleden stoppade tullen en personbil som ville in i Norge via Svinesundsbron.I bilen, en Audi Qatttro satt fem svenskar - Vad är det nu då? Varför släpper du inte förbi oss, frågade föraren. - Nej, nej, nej, det går inte! sade tulltjänstemannen. Han lutade sig in i bilen och räknade på fingrarna. En, två, tre, fyra, ni är fem stycken. Det är en för mycket förstår ni väl? - Vadå? sa föraren. En för mycket? - Jo, Quattro det vet ni väl att det betyder fyra! Ni får bara vara fyra i den här bilen om ni vill in i landet. - Men, snälla sa föraren. Det förstår du väl att bilens modell bara heter så? Det har ingenting med antalet passagerare att göra. - Jo, sa tullaren. Quattro betyder fyra och ni är fem. En måste kliva ur. Svenskarna i bilen blev mer och mer irrriterade över den nitiske och oförstående tjänstemannen vid Statliga Norska Tullmyndigheten. Ordväxlingen blev mer och mer högljudd men eftersom det inte gav någonting, bad föraren att få tala med tullarens chef. - Nä, det går inte, sade tullaren. Han är inte tillgänglig. - När blir han det då? - Så snart han har pratat klart med två danskar i en Fiat Uno ________________________________________________________________________ En norrman kom till jobbet med två olikfärgade strumpor på sig. En kamrat uppmärksammade honom på det. - Ja, det konstiga är att jag har två precis likadana hemma. ________________________________________________________________________ Det var en norrman, en dansk och en ryss som var strandsatta på en öde ö. Då fick de en flaskpost där det stod: " Ni får en önskning var " Lappen var undertecknad " Anden i flaskan ". Dansken önskade att han skulle få komma hem, och vips, så var han hemma. Ryssen önskade samma sak och försvann han också. Men då tyckte norrmannen att det blev trist, så han önskade de andra två tillbaka igen. ________________________________________________________________________ En norrman köpte sig ett pussel. Efter 1 år kom han tillbaka och sa: - Jag vill returnera det här pusslet för det stod 2-3 år på lådan men det tog mej bara 1 år att bygga det! ________________________________________________________________________

VITSBODEN       Gå till den för ett gott skratt!
startsida >   innehållsförteckningen >   Pärlor    Tryckfelsnisse