Förtroendevalda 2019/2020

Vårt syfte är att på det lokala planet verka för att göra ditt villaägande lite enklare, billigare och roligare. Vi tror att man kan åstadkomma mycket bra genom samverkan i en förening.

Vi är en ideell förening som försöker att förenkla villaägandet. Vi anordnar olika aktiviteter inom områden som vi tror är värdefulla för våra medlemmar.

Vi anordnar olika aktiviteter inom områden som vi tror är värdefulla för våra medlemmar. Vi bedriver också utlåningsverksamhet som möjliggör för medlemmarna att billigt eller kostnadsfritt låna t.ex släpvagn, byggställning, spikpistol m.m.

Styrelsen

Johan Jansson, Ordförande, mobil: 070-209 07 82, e-post: jojan@telia.com

Elisabet Mikaelsson, Sekreterare, e-post: elisabet.mikaelsson@koping.net

Dan Vikman, Kassör, e-post: dan.vikman@volvo.com

Jacek Kobosko, Ledamot, e-post: jacek@koping.net

Åke Andersson, Ledamot, e-post: akeandersson36@hotmail.com

Lennart Lidquist, Suppleant, e-post: lennart@lidquist.se

Eivor Brandqvist, Suppleant, e-post: eivor.brandqvist@koping.net

Revisorer

Regina Sjödin, Revisor

Joakim Öryd, Revisorsuppleant, e-post: joakim@uniship.org

Övriga

Valberedning

Vakant

Webbredaktör

Elisabet Mikaelsson, e-post: elisabet.mikaelsson@koping.net


Vi efterlyser dig som är intresserad av att delta mer aktivt i föreningsarbetet.