Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls, vanligtvis, i slutet av april årligen. Då redovisas föreningens verksamhet och ekonomi för föregående kalenderår.

Kaj Wallin, miljöinformatör på VafabMiljö Kommunalförbund, höll en uppskattad föreläsning om avfall och återvinning.

Vafab är ett kommunförbund som bl.a sköter sophämtning för alla kommuner i Västmanland.

Därefter hölls årmötesförhandlingar med  presentation av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, val till förtroendeposter, övriga frågor m.m

Föreningen bjöd på smörgåstårta, kaffe, te & dricka.

Årsmöteshandlingar