Årsmöte

Föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2019, hålls den 21 april 2020 kl 19. Då redovisas föreningens verksamhet och ekonomi för föregående kalenderår.


Föreningen bjuder på smörgåstårta, kaffe, te & dricka.

Årsmöteshandlingar


  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Protokoll