FÖRSTÅR DU DET HÄR?

Förstår du vad den litteraturkritiker som skrivit nedanstående menat?

"När hon skriver att tystnaden mullrade i öronen är det inte
en beskrivning av en konstnärligt konsekvent gestaltning
av den överväldigande tystnad som tränger fram genom de
lyhört uppspjälkade ljudintryck som skapar en tät ljudväv,
som överlagrar textens övriga sinnesförnimmelser."

Som kommentar bifogar jag här några citat.

Boileau: "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement"
(Det som man helt förstår uttrycker man klart)

Tegnér: "Vad du ej klart kan säga, vet du ej"

Tegnér: "Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta"

startsida     Innehållsförteckningen     Språkriktighet
> Akademiskt skitsnack    Damtidningssvenska     Marknadsföringssvenska

Läs eller skriv i min gästbok!