Välkommen till föreningen Villaägarna i Köping

Hustak

Du har väl förnyat ditt medlemsskap hos Villaägarna i Köping?

Uppdaterad 2019-02-11

Meddela oss din e-postadress och/eller mobilnummer så får du information om våra medlemsträffar.

Läs mer

Föreningen Villaägarna i Köping

Om du är medlem i Villaägarnas Riksförbund och bor i Köping så är du även medlem i lokalföreningen som heter: Villaägarna i Köping. Vi är en ideell förening som på det lokala planet försöker att förenkla villaägandet. Vi anordnar olika aktiviteter inom områden som vi tror är värdefulla för våra medlemmar. Vi bedriver också utlåningsverksamhet som möjliggör för medlemmarna att billigt eller kostnadsfritt låna t.ex släpvagn, borrmaskin, spikpistol m.m. Vi informerar om vår verksamhet i medlemsblad, som vi skickar ut brevledes. vi sänder också ut information via e-post. Verksamheten möjliggörs genom ideellt arbete, lite annonsintäkter och med en andel av det du betalar i medlemsavgift varje år.

Vårt syfte är att på det lokala planet verka för att göra ditt villaägande lite enklare, billigare och
roligare. Vi tror att man kan åstadkomma mycket bra genom samverkan i en förening.
Vi är över 1 100 medlemmar här i Köping så lokalt kan vi faktiskt vara/bli en kraft att räkna med, men vi kan också hjälpa dig att förmedla kontakter med Villaägarförbundet centralt när du behöver deras hjälp.

Bli medlem