Bokningskalender

Bokningar för vår utrustning från våra containers. Här kan du se om den utrustning du önskar boka är ledig eller ej.

Bokning: Sänd, i första hand, ett mejl till jojan@telia.com 

Du kan också ringa på tfn 070-209 07 82. Telefontid Mån-Sön 12.00-20.00

Utlämning/Återlämning: Måndag & Torsdag. Utlämning och återlämning sker kl 17.00-17.15.

Denna låneverksamhet sköts ideellt av föreningen helt i egen regi. Vi håller till i en egen redskapscontainer som står på Järnvägsgatan 4 vid Färg 1:an. Allt är gratis att låna.

Vid utlämning tecknas ett hyreskontrakt mellan medlemmen och föreningen. Vid utlämning och återlämning kontrollerar föreningens representant utrusningens skick. Om utrustning inte återlämnas i komplett skick, eller återlämnas i skadat skick, så kan hela eller delar av depositionen behållas av föreningen. Eventuella ersättningsanspråk begränsas inte av depositionens storlek utan av den utlånade enhetens värde vid utlåningstillfället.