Logotyp-Egen-6_11.pngDocka_314x102.jpg
Benjamin kontakt personal ansöka plats hos oss
verksamhet mål inskolning en dag på Benjamin

Inskolning i barnets takt

Att börja i förskolan är en stor förändring i ett barns liv. Det är därför viktigt att inskolning sker succesivt och i barnets takt. Målet med inskolningen är att föräldrar och barn ska känna trygghet i förskolan och att goda relationer skapas mellan barn, föräldrar och personal.

Inskolningen börjar med att personalen som har hand om inskolningen visar föräldrar och barn lokalerna och informerar om verksamheten. Sedan följer ett samtal där föräldrarna får berätta om sitt barn och ett inskolningschema görs tillsammans. Tiden för barnet på förskolan utökas successivt. Samma person följer sedan barnet under hela inskolningsperioden.

Barnet får sedan en personlig pärm som visar barnets utveckling med anteckningar, foto, teckningar m.m, en pärm som följer med barnet under hela förskoletiden.

Copyright 2009 Your Company