Logotyp-Egen-6_11.pngDocka_314x102.jpg
Benjamin kontakt personal ansöka plats hos oss
verksamhet mål inskolning en dag på Benjamin

Förskolan Benjamin består av två avdelningar i åldrarna ett till fem år med cirka 30 barn. Tre personer arbetar på lilla avdelningen, tre på den stora och en föreståndare som även jobbar i barngrupp. Förskolan har dessutom en egen kokerska som lagar all mat själv.

Förskolan ligger naturskönt nära lekparker, skog och åkrar i Köpings nordöstra utkant. Närheten till naturen utnyttjas mycket i verksamheten. Skogen är en bra miljö för fantasifull lek och barnens motorik tränas naturligt. Leken är en viktig del av Benjamins verksamhet. 

Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnets språkutveckling genom rim och ramsor, sagor m.m. Vi ger även barnen möjlighet att skapa med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musikdrama, rytmik och dans.

De äldsta barnen ingår i en utegrupp som har pedagogisk verksamhet ute dagligen mellan 9-13.

Den kristna profilen tar sig uttryck i att barnen får ta del av bibelberättelser, att en del av sångerna handlar om Gud och vi tackar Gud för maten. En gång per läsår bjuds också barn och anhöriga in till familjegudstjänst i ett samarbete mellan Benjamin och flera församlingar i Köping. Vi som arbetar på Benjamin delar den kristna tron.

 

Copyright 2009 Your Company