Köping Arboga Tekniska Förening
 
Ordförande under åren
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER VALBEREDARE REVISORER Idébanken Aktivitet

Ordförande under åren

Erik W Forsberg                1944-45        Kolsva

Omar Hallström                 1946-47        Köping

Erik Sandberg                    1948-49        Arboga

Rolf Pauly                          1950-51        Arboga

Omar Hallström                 1952-53        Köping

Gunnar Nordström             1954-55        Kolsva

Stig Hj:son Ljunggren        1956-57        Kolsva

Anders Högfeldt                 1958-59        Arboga

Birger Thegström               1960-61        Arboga

Dag Vendil                         1962-63        Köping

Hans Lindqvist                   1964-65        Köping

Lars-Henry Larsson            1966              Arboga

Hugo Lindqvist                   1967-68        Köping

Hans Wahlquist                  1969-70        Arboga

Christer Nilsson                 1971              Arboga

Lennart Lundquist              1972-73        Köping

Torbjörn Österlin               1974-75        Arboga

Fredrik Samuelsson           1976              Köping

Rolf Antonsson                  1977-78        Köping

Gösta Sigge                        1979-80        Arboga

Rune Lindberg                   1981-82        Arboga

Stig Johansson                   1983-85        Arboga

Stig Andersson                   1986-88        Valskog

Roland Lindskog                1989-91        Valskog

Allan Wikström                 1992              Köping

Björn Larsson                   1993-95        Arboga

Lennart Ekström                1996              Arboga

Kjell Ejesved                    1997-            Köping