Köping Arboga Tekniska Förening
 
Ordförande under åren
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER VALBEREDARE REVISORER

STYRELSEN

 

Ordförande Kjell Ejesved

Vice ordförande Rolf Berlin

Kassör Leif Bäckman

Sekreterare Tommy Gustafsson

Ledamot Lars Fogelberg

Ledamot Jan Asp

Ledamot Sven-Åke Lövkvist

Suppleant  Inga Blomstrand

Suppleant Henry Fellhammar