Köping Arboga Tekniska Förening
 
Ordförande under åren
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER VALBEREDARE REVISORER Idébanken Aktivitet

STYRELSEN

7 oktober 2020 Ändrad

4 februari 2021

Ordförande Kjell Ejesved

Vice ordförande Rolf Berlin

Kassör Leif Bäckman

Sekreterare Sven-Åke Lövkvist 

Ledamot Lars Fogelberg

Ledamot Jan Asp

Ledamot  Inga Blomstrand

Suppleant Henry Fellhammar

Suppleant Tommy Gustafsson