Köping Arboga Tekniska Förening
 
Ordförande under åren
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER

STYRELSEN

 

Nästa styrelsemöte den 23/8 17

Ordförande Kjell Ejesved

Vice ordförande Rolf Berlin

Kassör Leif Bäckman

Sekreterare Jan Asp

Ledamot Lars Fogelberg

Ledamot Sven-Åke Lövkvist

Ledamot Inga Blomstrand

Suppleant Kerstin Timofejeff

Suppleant  Antero Timofejeff