Köping Arboga Tekniska Förening
 
Ordförande under åren
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER VALBEREDARE REVISORER

STYRELSEN

 

Nästa styrelsemöte den 15/3 2018

Ordförande Kjell Ejesved

Vice ordförande Rolf Berlin

Kassör Leif Bäckman

Sekreterare Tommy Gustafsson

Ledamot Lars Fogelberg

Ledamot Jan Asp

Ledamot Sven-Åke Lövkvist

Suppleant  Inga Blomstrand

Suppleant Kirsten Ejesved