Logotyp-Egen-6_11.pngDocka_314x102.jpg
Benjamin kontakt personal ansöka plats hos oss
verksamhet mål inskolning en dag på Benjamin

Välkommen till Benjamin!

Förskolan Benjamin är en förskola med en kristen profil. Utifrån den kristna trons övertygelse om att varje människa är unikoch värdefull, vill vi bemöta varje barn med kärlek, respekt och omsorg.

På förskolan finns även särskild kompetens för att se adopterade barns behov i mötet med förskolan, då förskolechefen och en barnskötare har gått utbildning i detta och även själva har adopterade barn.

​Verksamheten finansieras och bedrivs i samverkan med kommunen. Förskolan har samma barnomsorgsavgift som övriga förskolor i kommunen. Vårt arbete utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (reviderad version började gälla 1 juli 2011).

Förskolan Benjamin drivs som personalkooperativ och är en av de enskilt drivna förskolorna inom Köpings kommun. 

 

Copyright 2009 Your Company