Köping Arboga Tekniska Förening
 
40 talet 50 talet 60 talet 70 talet 80 talet 90 talet 00 talet 10 talet
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER VALBEREDARE REVISORER

40 talet

1944 KATF

Föreningen startas av ett hundratal ingenjörer och tekniskt verksamma.
Sammanträdet öppnades av disponent Erik W Forsberg, Kolsva, vilken erinrade om "den utveckling, som kommer att göra Köping och Arboga till storstäder, till mycket stor del varit och är tekniskt betonad. Detta har gjort att ett mycket stort antal ingenjörer och tekniker flyttat hit. Det gäller ur deras synpunkt inte endast att skapa nya industrier, utan även finna trivsel i denna miljö. Frågan om vad som kan göras för att underlätta detta, gjorde uppslaget om en teknisk förening aktuell."
128 deltagare ansökte omedelbart om medlemskap.
I förprotokoll kan utläsas att källarmästare Lundh på Köpings Stadshotell "vore villig att servera assietter med småvarmt för ett pris av 3:- per person. Häri ingå icke serveringsavgift, ej heller dryckesvaror av något slag"

 

Övriga händelser detta år
 • Volvo PV byggdes i 3 provmodeller. Kontrakt kunde skrivas på 4800:- "för senare leverans".
 • Brevportot höjdes till 15 öre .
 • Gotlandsbolagets Hansa torpederas och sjunker, 87 dödas.
 • Belysning blir obligatoriskt för hästdroskor.
 • En gummifabrik startas i Sundsvall, med råvara maskrosrötter från Polen.
 • KF börjar uppföra en kvävegödselfabrik i Köping.
 • Statarsystemet upphör.

1945
 • Modern tunnelsprängning 
 • Verkstadsnytt från USA
 • Lättmetaller
 • Atombomben
1946
 • Personalproblem inom engelsk industri
 • Industriell formgivning
 • Nytt ämne, konstharts (plast)
 • Reaktionsmotorn
1947
 • Fest med damer.
 • Hur en film kommer till
 • Väderlekstjänsten
 • En flygresa runt jorden
1948
 • Goda och dåliga tider
 • Något om radar
 • Skånska cement i Köping
 • Verkstadsteknisk forskning
1949
 • Föreningsmärke fastställs
 • Vårfest med föredrag om vin
 • Ingenjörens utbildning efter examen
 • Val av smörjmedel
 • Rationaliseringsarbete inom byggnadsindustrin.