Köping Arboga Tekniska Förening
 
40 talet 50 talet 60 talet 70 talet 80 talet 90 talet 00 talet 10 talet
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER VALBEREDARE REVISORER

50 talet

1950
 • Västmanländska bruksbygder.
 • Filmen i den industriella undervisningens tjänst.
 • Upplevelser i Centralafrikas djungler.
 • Förhandlingsteknik och förhandlingspsykologi.
1951
 • Köpings Mekaniska Verkstad
 • ABC om television
 • Tekniska hjälpmedel för hemmets skötsel
 • Arboga vapentillverkning under medeltiden
 • CVA, vår tids vapenindustri i Arboga
1952
 • Information om MRA
 • Människan inför stjärnevärlden
 • Klädedräkten och välbefinnandet
 • Finns det salt och olja i Skåne?
1953
 • Kolsva järnverk, pulverpressning
 • Djuphavens forskning
 • Industriell produktion av småhus 
 • Svenska ingenjörer i utlandet 
1954-10år
 • Bulten och AB Kanthal
 • Modern arbetsledning
 • Konsten och publiksmaken.
 • Film om Stora Kopparberg
Övriga händelser 1954
 • Volvo PV 444 tillverkas i 30 000 exemplar.
 • Brevportot var 25 öre.
 • En 21" TV kostade 2 000 kr.
 • Första TV-sändningen skedde 29:e oktober. 
 • Amerikanskt vätebombsprov på Bikini-atollen. 
 • Världens första atomfartyg, Nautilus, sjösattes. 
 • En experimentreaktor på 300 kW driftsattes i Stockholm.
 • Anläggning för utvinning av uran ur Närkeskiffern invigdes.
 • Elektroniska räknemaskinen BESK togs i bruk.
 • Förbindelse till Danmark, "utredningen snart klar". 
 • VTOL flygplan testades.
1955
 • Forskning inom försvarets tjänst.
 • Industriell atomenergi.
 • På väg mot plaståldern.
 • På upptäktsresa i svensk bygd.
1956
 • Erfarenheter av MTM vid Volvo/Penta i Skövde.
 • Den planerade jordsatelliten.
 • Aspekter på atomenergiutvecklingen.
 • Tekniska museet.
1957
 • Kritisk blick mot bilen.
 • Materielhantering inom verkstadsindustrin.
 • Formgivning inom konstindustrin.
 • Pulvermetallurgiska produkter-nytt material.
 • Salpeterverken i Köping.
1958
 • Elektroniska datamaskiner, förmåga och möjligheter.
 • Rekrytering av moderna arbetsledare.
 • Mat för miljoner, Findus.
 • Automatisk koordinatinställning i verktygsmaskiner.
1959
 • Television idag och imorgon .
 • SAS planerar för jetåldern.
 • CVA i Arboga.
 • Bakom TT´s kulisser.